Masz pytania? zadzwoń

+48 570 420 038

Producenci
Sonda
Z jakiego poziomu kompresji korzystasz?
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.nazylaki.pl

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ampori.com Sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Sudecka 32, posługująca się nadanym numerem NIP: 6412553496,

2. Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: agnieszka.tosza.czak@nazylaki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a). w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b). w celu kierowania do Pani/Pana przez Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nazylaki.pl prowadzony przez Agnieszkę Mateja prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ampori.com treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Ampori.com (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Ampori.com polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c). dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ampori,com na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d). dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Ampori.com (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Ampori.com jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e). w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ampori.com polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a). dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b). podmioty świadczące na rzecz Ampori.com usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c). operatorzy pocztowi i kurierzy,

d). operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e). organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Ampori.com nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Ampori.com treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Ampori.com prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres Ruda Śląska 41-707, ul. Sudecka 32 lub elektronicznej na adres agnieszka.mateja@nazylaki.pl

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Ampori.com jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl